POLITYKA PRYWATNOŚCI

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych, przekazywanych dobrowolnie poprzez tego bloga, jest Magdalena Maria Matylda Okraszewska, dostępna pod adresem email kontakt@mathie.rocks Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „Mathie”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanuję prawo do prywatności i dbam o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym, formularzu newslettera oraz formularzu komentarzy są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.                                                                
§2. Administrator Danych

 1. Mathie jest administratorem danych swoich czytelników. Oznacza to, że jeśli udzielasz się na mojej stronie, to przetwarzam Twoje dane, takie jak: imię/nickname, adres e-mail, adres IP.
 2. Mathie jest także administratorem danych osób zapisanych na newsletter i [docelowo] webinar.
 3. Dane osobowe przetwarzane są: a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych; b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności;  c) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą; d) w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli [przykładowo] zapisałaś się na newsletter; e) w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli [przykładowo] zapisałaś się na webinar; f) w celach analitycznych, jak również do bardziej trafnego personalizowania publikowanych treści.
 4. Każda osoba ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych na stronie mathie.rocks jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@mathie.rocks
 6. Zastrzegam sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują mnie do retencji danych.
 7. Mam prawo udostępniać Twoje dane osobowe oraz innych Twoje danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Nie udostępniam danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 10. Zarówno dostęp do panelu sterowania mojej strony, jak również do danych hostingodawcy, jest zabezpieczony hasłem. Ponadto mam podpisaną umowę powierzenia danych z moim dostawcą hostingu. Dzięki temu minimalizuję skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przeze mnie albo przetwarzające, z którymi ściśle współpracuję.

§3. Pliki cookies

 1. Strona mathie.rocks używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystasz z mojej strony, aby usprawniać funkcjonowanie bloga zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 4. Monitorowania o użytkownikach dokonuję korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 5. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosuję pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody tej strony, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz mathie.rocks w celu optymalizacji działań.
 6. Na mathie.rocks wykorzystuję następujące pliki cookies: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony; c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z zasobów strony; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień; e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań.
 7. W każdej chwili masz możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 8. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których, wypełniając formularz, wyraźnie wyraziłaś/łeś na to zgodę. Powyższe dane zachowuję i wykorzystuję tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.